menu Szegedi Tourisma

Dođite i Posetite grad Sunca!

Facebook:

Tokom našeg puta Klasična Šetnja posetimo centar grada, upoznamo zgrade, trgove i bulevare Grada Palata. Obiđemo Trg Sečenji, divimo sa Gradskoj Kući, upoznamo zašto se Košut spomenik nalazi na Trgu Klauzal, i šetamo na Karas šetalištu. Posetimo Palatu Reok, vidimo Trg Dugonič sa zgradom Univerziteta i fontanom. Pogledamo Trg Dom i zavetnu crkvu, državni pantheon sa spomenicima, Pravoslavnu crkvu i na Trgu Roosevelet upoznamo zašto se ostaci tvrđave nalaze dva metre dublje od nivoa ulice.
Cena je: 15.000HUF (50€)/2-3 sata
KONTAKT: Možete poslati e-mail na adresu: szegeditourisma@gmail.com
ili Posetite vebsajt: www.szegeditourisma.hu